Öğrencilerimiz İçin Uzaktan Öğretim Duyurusu-2

Sevgili Öğrencilerimiz,

30/04/2020 tarihli Üniversitemiz Senato Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında ders yapılamayan iki haftalık sürenin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Akademik Takviminin bahar yarıyılına eklenmesine, eğitim-öğretimin Bilgi Sisteminde oluşturulan portal üzerinden uzaktan öğretim yöntemi ile senkron (eş zamanlı-canlı) olarak 22/05/2020 tarihinde tamamlanmasına,

2) Üniversitemizde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında verilen tüm derslerin ara sınavlarının dersin sorumlusu öğretim elemanın belirleyeceği ve öğrencilere bildireceği; ödev, rapor, veri analizi, proje şeklinde uzaktan yapılmasına, ara sınav değerlendirme sonuçlarının ilanı için son tarihin 29 Mayıs 2020 olmasına, derslere devam zorunluluğunun aranmamasına karar verilmiştir.

Yarıyıl sonu sınavı (final sınavı), bütünleme sınavı, ek/tek ders sınavı gibi sınavların nasıl ve ne zaman yapılacağı hususları pandemi sürecine bağlı olarak ileride ayrıca duyurulacaktır.

Pandemi sürecini sizlerle birlikte aşacağımıza, evinizde kalarak verimli bir çalışma ve öğrenme ortamı oluşturacağınıza inanıyor, sağlıklı ve başarılı günler diliyoruz.


NNYÜ Rektörlüğü