Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları

Üniversitemizde uzaktan öğretim başlığı altında hem senkron (eş zamanlı – canlı) hem de asenkron (eş zamanlı olmayan) eğitimlerin verilmesine dair öğrencilerimize kılavuzlar ve bilgilendirme duyuruları hazırlanmıştır. Bu bilgilendirmeler web, sosyal medya ve sms aracılığıyla duyurulmuştur. Üniversitemizde eğitim verilen bölümlerimiz için öğrencilerimize destek ekipleri oluşturulmuş ve bu ekiplerin iletişim bilgileri duyurulmuştur.

Duyurular

• Öğrencilerimiz İçin Uzaktan Öğretim Duyurusu-1 İçin Lütfen Tıklayınız

• Öğrencilerimiz İçin Uzaktan Öğretim Duyurusu-2 İçin Lütfen Tıklayınız

• Öğrencilerimiz İçin Uzaktan Öğretim Duyurusu-3 İçin Lütfen Tıklayınız

Sosyal Medya Görseleri